skip to Main Content
Miechów

Miechów

Powiat miechowski jest najbardziej na północ wysuniętym powiatem województwa małopolskiego. Jego siedzibą jest miasto Miechów, oddalone około 35 km od centrum Krakowa w kierunku północnym. Geograficznie miasto położone jest w Niecce Nidziańskiej nad potokiem Miechówką. Powierzchnia Miechowa wynosi 15,5 km2, a jego populacja liczy 11,5 tysiąca osób.

Miasto Miechów jest jedynym ośrodkiem miejskim wiejskiego powiatu miechowskiego. Mimo takiego charakteru regionu, stopa bezrobocia w powiecie należy do jednych z najniższych w województwie wielkopolskim. W styczniu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2,6 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 12,2% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. Wśród bezrobotnych główną  grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Duża część mieszkańców Miechowa i okolic zatrudniona jest w rolnictwie, dlatego gospodarka regionu oparta jest na rolnictwie ekologicznym, usługach rolno-spożywczych i agroturystyce. W powiecie nie występuje przemysł, a większość inwestorów w regionie swoje przedsiębiorstwa zlokalizowała w obrębie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego w Książu Wielkim. Na terenie Miechowa działa blisko 2 tysiące podmiotów gospodarczych, reprezentujących branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, handel, usługi, branżę budowlaną i agroturystykę Praca Miechów.

Back To Top