skip to Main Content
Kraków

Kraków

Kraków jest największym miastem województwa małopolskiego, stanowiącym jego stolicę. Stanowi miasto na prawach powiatu, jest również siedzibą powiatu krakowskiego. Co ważne, pod względem liczby ludności i powierzchni jest ono drugim, zaraz za Warszawą, miastem w Polsce. Populacja Krakowa liczy 800 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia to 326,8km2. Ze względu na swoją bogatą tradycję, miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i historycznych w kraju.

Jako najważniejsze miasto województwa małopolskiego oraz jedno z najważniejszych w Polsce, Kraków jest miejscem bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów, których z każdym rokiem przybywa. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy zarówno dla lokalnej społeczności, jak i imigrantów przybywających do stolicy Małopolski z innych regionów województwa. O dobrej sytuacji na krakowskim rynku pracy świadczy fakt, że stopa bezrobocia, zarówno w mieście Kraków, jak i całym powiecie krakowskim, jest najniższa w całym województwie i wynosi odpowiednio 6,3% i 11,6% (styczeń 2013r.) Praca Kraków.

Kraków jest miastem, w którym na zatrudnienie mogą liczyć przedstawiciele wszystkich zawodów i branż, bowiem na jego terenie funkcjonuje ponad 110 tysięcy podmiotów gospodarczych reprezentujących różne dziedziny gospodarki, związanych zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym. Duże tempo rozwoju gospodarczego miasta warunkuje dobre warunki pracy w tym mieście. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Krakowie wynosi blisko 4000 zł.

Back To Top