skip to Main Content
Skawina

Skawina

Skawina jest miastem położonym kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Krakowa. W granicach administracyjnych gminy, której Skawina jest centralnym ośrodkiem, znajduje się szesnaście wsi. Gmina Skawina wchodzi w skład powiatu krakowskiego w województwie małopolskim. Samo miasto zajmuje 20,5 km2 powierzchni oraz położone jest w dolinie rzeki Skawinki, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Populacja miasta na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 23 660 osób (dane GUS).

Jeśli chodzi o rynek pracy i gospodarkę miasta oraz otaczających go terenów wiejskich, w ostatnich latach możliwe jest zaobserwowanie zwiększonego zainteresowania Skawiną jako miejscem do realizacji planów biznesowych. Wystarczy wyliczyć kapitał tutaj zaangażowany, począwszy od niemieckiego, austriackiego, japońskiego, angielskiego na włoskim i francuskim kończąc. Skawina na terenie Małopolski należy do ścisłego grona najatrakcyjniejszych miast, na co wpływ ma dogodne położenie – bliskość (3 km) autostrady A4 wiodącej na Śląsk i dalej na zachód Europy oraz międzynarodowego portu lotniczego w Krakowie-Balicach.

W Skawinie istnieje wiele lokalnych podmiotów gospodarczych, w większości małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od małych sklepików, solariów, salonów kosmetycznych itd. kończąc na wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. W Skawinie zatrudnionych jest obecnie 7,4 tysiąca osób. Pod koniec 2012 roku z gminy Skawina pochodziło blisko 2 tysiące bezrobotnych zarejestrowanych w krakowskim urzędzie pracy, co przekładało się na stopę bezrobocia w wysokości 7,2%, praca Skawina.

Back To Top