skip to Main Content
Trzebinia

Trzebinia

Miasto i gmina Trzebinia położone są na Wyżynie Śląsko­Krakowskiej, w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim, który zajmuje powierzchnię 3715 km2. Miasto i gmina zajmują łącznie powierzchnię 105,22 km2, jej teren zamieszkuje 34 226 mieszkańców, z których blisko 60% zamieszkuje w mieście.

Mimo licznych przemian gospodarczych i strukturalnych, w dalszym ciągu na terenie gminy istnieją przedsiębiorstwa, liczące się w skali kraju tj.: Elektrownia “Siersza”, Rafineria Trzebinia S.A., Zakłady Górnicze “Trzebionka”S.A., Będziński Zakład Energetyczny S.A.­Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej “Siersza”czy Zakłady Powlekania i Konfekcjonowania Tkanin “Grevita” S.A. Przedsiębiorstwa te stanowią głównych pracodawców regionu, praca Trzebinia.

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja na rynku pracy w gminie Trzebinia podobnie jak w pozostałych gminach powiatu chrzanowskiego ulegała poprawie. Jak pokazują statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy na terenie miasta i gminy Trzebinia ogółem w grudniu 2012 roku było zarejestrowanych 1895 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec analizowanego roku wynosiła 8,6% i była niższa niż średnia stopa bezrobocia w całej Polsce.

Back To Top