skip to Main Content
Proszowice

Proszowice

Proszowice położone są w północnej części województwa, w odległości 25 km od centrum Krakowa w kierunku północno-wschodnim, na prawym brzegu rzeki Szreniawy. Proszowice są siedzibą powiatu proszowickiego i regionalnym ośrodkiem handlu rolno-spożywczego. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w tym mieście wynosi 2800zł. Powierzchnia zajmowana przez Proszowice to 7,2 km, a liczba jego mieszkańców kształtuje się na poziomie 6,2 tysiąca.

Niewielka odległość od stolicy województwa, Krakowa, sprawia, że sytuacja na proszowickim rynku pracy jest dobra. Stopa bezrobocia w powiecie w styczniu 2013r. była wyższa od stopy bezrobocia w województwie o zaledwie 0,8% i wynosiła 13,1%. W strukturze bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby bez kwalifikacji zawodowych.

W mieście zarejestrowanych jest ponad 800 podmiotów gospodarczych, wśród których zaledwie 7 to większe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników Praca Proszowice. Dominującą dziedziną gospodarki w powiecie proszowickim jest rolnictwo; Proszowice stanowią jego zaplecze usługowe i handlowe. Lokalna społeczność zatrudnienie może znaleźć w istniejących na terenie miasta przedsiębiorstwach, lub, korzystając z bliskości Krakowa, podjąć zatrudnienie w jednej z krakowskich firm. Oferty pracy w Proszowicach dotyczą głównie zawodów związanych z branżą ubezpieczeniowo-finansową, transportem, utrzymaniem czystości i handlem.

Back To Top