skip to Main Content
Brzesko

Brzesko

Brzesko to nieduże miasto powiatowe położone pomiędzy dwoma największymi miastami województwa małopolskiego – Krakowem i Tarnowem. Mimo nieznacznej wielkości oraz wiejskiego charakteru regionu, tak strategiczne położenie sprawia, że poziom bezrobocia w Brzesku i okolicach kształtuje się na dość niskim poziomie. Według danych GUS w styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie brzeskim był niższy niż w całej Polsce i wynosił 13,6%. Ponad połowę bezrobotnych stanowią mężczyźni.

Brzesko położone jest na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. Miasto zajmuje powierzchnię 11,8 km2 i zamieszkałe jest przez nieco ponad 16 tysięcy osób Praca Brzesko.

Rozwój gospodarczy Brzeska w dużej mierze uzależniony jest od niedalekiej odległości od Krakowa i Tarnowa. Wiele bezrobotnych osób powiatu decyduje się na poszukiwanie pracy właśnie w tych miastach, stąd stopa bezrobocia w tym regionie jest dość niska. Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 1600 podmiotów gospodarczych, większość z których to niewielkie rodzinne firmy o liczbie pracowników nie przekraczającej 10 osób. W Brzesku dominuje handel i usługi, a także przemysł rolno-spożywczy i budowlany. Jednym z największych zakładów pracy w tym regionie jest znany na całą Polskę zakład piwowarski Browar Okocim.

Back To Top