skip to Main Content
Wadowice

Wadowice

Wadowice (Praca Wadowice) są kolejnym, bardzo ważnym ze względów kulturowych, historycznych i religijnych miastem województwa małopolskiego. Miasto położone jest w zachodniej części województwa, 40 km w linii prostej od centrum Krakowa i leży na Pogórzu Śląskim, nad Skawą. Powierzchnia Wadowic to 10,5km2, a jego populacja wynosi 19 tysięcy osób. Co ważne, Wadowice są miastem powiatowym, siedzibą powiatu wadowickiego.

Powiat wadowicki, pod względem poziomu bezrobocia, nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych regionów województwa. Wysokość stopy bezrobocia w powiecie można uznać za średnią, gdyż w styczniu 2013r. wynosiła ona 14,6%, czyli zaledwie o 0,3% więcej niż średnia dla całej Polski.

Powiat wadowicki cechuje się dobrze rozwiniętą małą i średnią przedsiębiorczością. Na terenie samych Wadowic funkcjonuje blisko 2800 podmiotów gospodarczych. Głównymi branżami przemysłu powiatu wadowickiego są: przemysł spożywczy (Wadowice), maszynowy i włókienniczy (Andrychów) oraz drzewny i obuwniczy (Kalwaria Zebrzydowska). Największym ośrodkiem przemysłowym powiatu jest Andrychów, na terenie którego funkcjonują takie zakłady przemysłowe jak: Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A., Wytwórnia Silników Wysokoprężnych Andoria S.A. i Andrychowska Fabryka Maszyn. W Wadowicach, czyli drugim ośrodku gospodarczym regionu, funkcjonują m.in. Maspex, Skawa, Fabryka Elementów Hydrauliki (z grupy NFI), filia Bumar-Łabędy i przedsiębiorstwo Met-Chem. Ponadto, ważnym elementem wadowickiej gospodarki, stanowiącym cenne źródło nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności, jest turystyka.

Back To Top