skip to Main Content
Limanowa

Limanowa

Powiat limanowski, z siedzibą w mieście Limanowa jest drugim, zaraz po powiedzie dąbrowskim, powiatem województwa małopolskiego z najwyższą stopą bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do mieszkańców zdolnych do pracy wynosił aż 19,6%, czyli o 7,3% więcej niż wynosi średnia wojewódzka Praca Limanowa.

Limanowa położona jest 60 km na południowy – wschód od centrum Krakowa, w Beskidzie Wyspowym, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarki, Jabłońca i Potoku Starowiejskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 18,7km2 i jest zamieszkałe przez 15 tysięcy osób. Powierzchnię miasta w 60% stanowią użytki rolne, a w 16% zajmują użytki leśne.

przedsiębiorstw w Limanowej składa się z ok. 1400 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w znacznej części sektor prywatny. W mieście funkcjonuje 5 dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 pracowników. Zarejestrowane podmioty gospodarcze związane są głównie z branżą budowlaną, rolno-spożywczą i elektroniczną. Głównymi zakładami pracy regionu, oferującymi miejsca pracy dla lokalnej społeczności są firmy: „Goldrop” (chemia gospodarcza), „Koral” (przemysł spożywczy), „Wolimex” (budownictwo), „Emiter” (osprzęt elektryczny), „Lima-Therm” (aparatura pomiarowa) czy „Impuls” (materiały budowalne).

Back To Top