skip to Main Content
Myślenice

Myślenice

Gmina Myślenice jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w centralnej części województwa, 30 kilometrów od Krakowa. Gmina zajmuje obszar 153,7 km2, z czego samo miasto Myślenice – 30, 1 km2. Znajdujące się na terenie gminy użytki rolne zajmują 53% całkowitej powierzchni, 34% stanowią lasy, a 10 % zajmują tereny zabudowane. Pozostałe tereny to grunty pod wodami. Ludność Miasta i Gminy Myślenice liczy 41 080 mieszkańców, w tym miasto Myślenice zamieszkałe jest przez 18 037 mieszkańców.

MyśleniceGospodarka Myślenic rozwija się dynamicznie, głównie dzięki przedsiębiorczości mieszkańców rozwijających w warunkach wolnego rynku swoje zakłady rzemieślnicze. Na jej rozwój wpływ mają również inwestycje w kształtowanie lokalnej turystyki weekendowej i letniskowej, praca Myślenice.

W 2012 roku na terenie gminy istniało prawie pięć tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym 611 w sektorze przemysłowym, 747 w budowlanym i 71 w rolnictwie. Najwięcej firm i przedsiębiorstw reprezentuje sektor handlowy i usługowy, w którym zatrudnienie znalazło ponad 60% wszystkich mieszkańców Myślenic.

W tym samym roku w gminie Myślenice przebywało 2200 bezrobotnych, wśród których przeważali mężczyźni. Stopa bezrobocia w gminie była nieduża i wynosiła 8,2% – o jedną dziesiątą punktu procentowego mniej niż stopa bezrobocia w powiecie.

Back To Top