skip to Main Content
Libiąż

Libiąż

Libiąż to niewielkie miasto położone w powiecie chrzanowskim stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Libiąż. Znajduje się w niedalekim sąsiedztwie miast: Jaworzno, Chrzanów, Oświęcim i Chełmek, co sprzyja migracjom ludności w celach zawodowych. Gospodarczo Libiąż jest miastem przemysłowym, na którego terenie znajduje się wiele dużych przemysłowych zakładów pracy. Należą do nich m.in. Kopalnia Węgla Kamiennego ZG „Janina”, fabryka okien i profili PCW „Thermoplast”, kopalnia dolomitu „Libiąż” a także fabryka kostki brukowej „Libet”. W zakładach zatrudnienie znalazło kilka tysięcy pracowników, nie tylko mieszkańcy gminy Libiąż, ale również osoby z okolicznych miast, praca Libiąż.

W dobie dzisiejszych zmian gospodarczych i dużego udziału handlu i usług w strukturze ekonomicznej miasta, lokalni pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Oczywiście na niektórych stanowiskach pracy nadal najchętniej zatrudnia się osoby z wykształceniem średnim, jednak liczba wakatów dla absolwentów szkół wyższych cały czas rośnie.

Na zatrudnienie w Libiążu liczyć mogą pracownicy administracyjni, agenci ubezpieczeniowi, informatycy, pracownicy usług osobistych (np. fryzjerzy), dostawcy, pracownicy sklepów i supermarketów, kierowcy samochodów ciężarowych i sprzątaczki.

Back To Top