skip to Main Content
Myślenice

Myślenice

Myślenice są niedużym miastem położonym w centralnej części województwa małopolskiego, znajdującym się w obrębie aglomeracji krakowskiej. Od centrum Krakowa dzieli je odległość 29 km. Myślenice są miastem powiatowym, siedzibą powiatu myślenickiego. Miasto zajmuje powierzchnię 30,2 km2,  a jego populacja wynosi 18 tysięcy osób.

Mimo niewielkiej odległości od centrum Krakowa, bezrobocie w Myślenicach Praca Myślenice, nie kształtuje się na tak niskim poziomie jak mogło by się wydawać. Na początku 2013 r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie myślenickim wynosił 14,9%, co przy średniej dla województwa, wynoszącej 12,3%, jest wartością dosyć dużą. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni.

Powiat myślenicki ma charakter rolniczo-przemysłowy, a Myślenice stanowią dodatkowo jego zaplecze handlowo usługowe. Największe prawdopodobieństwo zdobycia pracy w powiecie mają osoby związane z przemysłem, głównie spożywczym, cukierniczym, elektronicznym i mechanicznym, bowiem na jego terenie znajdują się liczne przedsiębiorstwa przemysłowe. Do największych zakładów pracy należą:

  • SCANDINAVIAN TOBACCO S.A. w Jaworniku (gm. Myślenice),
  • TELE-FONIKA KABLE S.A. w Myślenicach,
  • WAWEL S.A. w Dobczycach,
  • „UNIMIL” S.A. w Dobczycach,
  • Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A. w Sułkowicach,
  • BAHLSEN SWEET w Jaworniku (gm. Myślenice).

Ponadto, wielu mieszkańców powiatu zatrudnienie znalazło w handlu i usługach, zlokalizowanych w obrębie największych ośrodków miejskich regionu: Myślenicach, Dobczycach i Sułkowicach.

Back To Top