skip to Main Content
Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska

Siedzibą powiatu dąbrowskiego, charakteryzującego się najwyższą stopą bezrobocia w województwie małopolskim jest Dąbrowa Tarnowska. Jak wskazują dane GUS ze stycznia 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 20,8% czyli o 8,5% więcej niż w całym województwie i 6,6% więcej niż w Polsce.

Dąbrowa Tarnowska jest miastem położonym 17 km od centrum Tarnowa w kierunku północnym, znajdującym się nad rzeką Breń, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Według danych z 31 grudnia 2010r. miasto miało 11 474 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła  23 km2.

Poziom bezrobocia w powiecie dąbrowskim oraz wysokość średnich miesięcznych zarobków, na jakie mogą liczyć mieszkańcy tego regionu świadczą, że tempo rozwoju gospodarczego Dąbrowy Tarnowskiej i okolic nie jest najwyższe. Na terenie miasta do rejestru REGON wpisanych jest nieco ponad 1000 podmiotów gospodarczych, większość z których to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Gospodarka Dąbrowy Tarnowskiej opiera się głownie na usługach i handlu oraz drobnym przemyśle przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemyśle budowlanym. Znalezienie pracy w tym regionie nie jest łatwe, a aktualne oferty pracy ogłaszane są w lokalnym urzędzie pracy oraz na Praca Dąbrowa Tarnowska.

Back To Top