skip to Main Content
Rynek Pracy W Województwie Małopolskim

Rynek pracy w województwie małopolskim

Z danych zebranych w 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że rynek pracy w województwie małopolskim odnotował znaczny wzrost w wielu dziedzinach, oprócz oczywiście stopy bezrobocia, która ostatnimi czasy uległa znacznemu spadkowi. To rokuje zdecydowanie pozytywnie zwłaszcza dla młodych osób, które tuż po studiach lub nawet w ich trakcie, myślą o wejściu na rynek pracy.

Sytuacja jest na tyle dobra, że wielu przedsiębiorców planuje znaczny wzrost zatrudnienia w swoich firmach. Dzieje się tak dlatego, że znacznie wzrosła liczba przedsiębiorców w sektorze prywatnym. Wielu z nich z pewnością uda się do urzędów pracy po pomoc w pozyskaniu pracowników, którzy po odpowiednim przeszkoleniu, będą mogli na dłużej zasilić szeregi firm.

Co do zatrudniania obcokrajowców, w dalszym ciągu są to głównie osoby pochodzenia ukraińskiego. Pracują głównie w branży budowlanej. Mitem jest, że takie osoby stanowią tanią siłę roboczą, gdyż w chwili obecnej wymagają znacznie wyższych płac niż we wcześniejszych latach. Zwykle ich pensje są porównywalne do tych, które otrzymują Polacy. Dzięki takim osobom, możliwy stał się znaczny rozwój firm z sektora budowlanego.

Back To Top