skip to Main Content
Najniższe Zarobki W Województwie Małopolskim

Najniższe zarobki w województwie małopolskim

Chociaż województwo małopolskie może cieszyć się dość niskim stopniem bezrobocia, są branże, z których pracownicy odchodzą dość często, ze względu na mało satysfakcjonujące zarobki. Chodzi tu o osoby zatrudnione w administracji biurowej, hotelarstwie i gastronomii oraz pracownicy fizyczni.

Wysiłek nieadekwatny do zapłaty

Osoby pracujące fizycznie zwykle mają dość duże wymagania płacowe, co nie jest pozbawione sensu. Zwykle takie osoby są narażone na urazy znacznie częściej niż ktoś, kto pracuje w systemie home office lub w biurze. Często również zdarza się, że umowy dla pracowników fizycznych są skonstruowane w taki sposób, aby płacić jak najniższe ubezpieczenie.

Zarobki sięgające około 6000 zł miesięcznie nie satysfakcjonują każdego i w każdej sytuacji. To ważne, aby umieć zapewnić pracownikom takie warunki, aby mogli pracować bezpiecznie, a ich wysiłek wkładany w wykonywanie pracy był nagradzany maksymalnie, jak to tylko możliwe. Wówczas nie będzie konieczne ciągłe szkolenie coraz to nowych osób na dane stanowiska pracy. Nie jest to opłacalny proceder ani dla samych pracowników, ani dla pracodawców.

Back To Top