skip to Main Content
Największe Zapotrzebowanie Na Pracowników W Województwie Małopolskim

Największe zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim

Według danych zebranych przez Wojewódzki Urząd Pracy, z największym bezrobociem w województwie małopolskim mamy do czynienia w powiecie dąbrowskim. Tam sięga ono aż 10%. Natomiast w Krakowie, wynosi ono zaledwie 2%. Tam również mamy do czynienia z największym zapotrzebowaniem na pracowników.

Nierówności na małopolskim rynku pracy

Zwykle mamy do czynienia z sytuacja, gdzie różnica w bezrobociu wynosi jedynie kilka punktów procentowych. W przypadku województwa małopolskiego, różnice te są znaczące. Samo miasto Kraków ma duży potencjał ze względu na ilość młodych osób, które przybywają tam na studia, jak również jest dobrym miejscem dla inwestorów, choćby ze względu na możliwości wynikające z transgranicznego rynku pracy. Wiele osób decyduje się na kontynuowanie pracy, którą np. rozpoczęli w trakcie praktyk.

Aby zapobiec nierównościom na rynku pracy, w województwie wciąż jest wdrażany program rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020. Zakłada on między innymi pracę w obszarze dziedzictwa i przemysłu czasu wolnego, gospodarkę wiedzy i aktywności, jak również rozwój miast i terenów wiejskich. Jak na razie program wdrażany jest etapami, spośród których każdy przynosi wymierne, pozytywne rezultaty.

Back To Top