skip to Main Content
Najszybciej Rozwijające Się Sektory Na Rynku Zatrudnienia

Najszybciej rozwijające się sektory na rynku zatrudnienia

Województwo małopolskie notuje coraz wyższe wskaźniki w istotnych dla rynku pracy dziedzinach – między innymi jest to wzrost PKB na mieszkańca, który z roku na rok wygląda coraz lepiej w zestawieniach statystycznych na tle całego kraju. Czy to jednak tylko pusta statystyka? Zdecydowanie nie.

Rozwój rynku pracy w województwie małopolskim

Coraz więcej osób w województwie małopolskim może pochwalić się wykształceniem wyższym. Jednak nie tylko one znajdą pracę w Krakowie i okolicznych miastach. Rynek pracy jest coraz bardziej otwarty na pracowników fizycznych. Sektor budowlany notuje wzrost zatrudnienia w ostatnim czasie. Podobnie jest z pracownikami zajmującymi się konserwacją, utrzymaniem dróg i terenów zielonych, itd. Niższe niż przeciętne wykształcenie przestało mieć znaczenie i zamykać drogę ludziom do znalezienie godziwej pracy za godziwą zapłatę.

Warto udać się do Małopolski choćby z celach turystycznych, aby zobaczyć, jak bardzo rozwija się region. W 2016 roku turyści przyczynili się do rozwoju gospodarczego województwa, zostawiając w nim blisko 13 mld złotych. Z roku na rok sytuacja wygląda podobnie, można stwierdzić, ze notowany jest delikatny wzrost. Warto zostać w tak dobrze rokującym miejscu.

Back To Top