skip to Main Content
Rynek Pracy Z Niską Stopą Bezrobocia

Rynek pracy z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia w porównaniu do pozostałej części naszego kraju. Może to wynikać z ilości miejsc pracy, atrakcyjnych warunków finansowych proponowanych pracownikom oraz osób, które chętnie podejmują zatrudnienie, choćby na najniższym szczeblu.

Miejsca z najniższą stopa bezrobocia

Tak jak w wielu innych województwach, tak i tutaj, najniższy odsetek bezrobocia występuje w pobliżu największych aglomeracji. Wynika to zapewne z ilości miejsc pracy oraz mentalności, która każe ludziom pracować, bo tak zostali wychowani. Kult pracy zawsze ma ogromne znaczenie. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja, np. powiat boheński i miechowski cieszą się niskim bezrobociem, ponieważ leżą na trasie łączącej dwa duże miasta – Kraków i Tarnów. Często również ma miejsce sytuacja, gdzie osoby w regionach z dość wysoką stopą bezrobocia, wyjeżdżają do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia.

Jak widać na przykładzie danych pochodzących z urzędów pracy z województwa małopolskiego, jeśli ktoś chce znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie, nie będzie to stanowiło dla niego większego problemu.

Back To Top