skip to Main Content
Rynek Pracy Z Niską Stopą Bezrobocia

Rynek pracy z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia w porównaniu do pozostałej części naszego kraju. Może to wynikać z ilości miejsc pracy, atrakcyjnych warunków finansowych proponowanych pracownikom oraz osób, które chętnie podejmują zatrudnienie, choćby na najniższym szczeblu.

Miejsca z najniższą stopa bezrobocia

Tak jak w wielu innych województwach, tak i tutaj, najniższy odsetek bezrobocia występuje w pobliżu największych aglomeracji. Wynika to zapewne z ilości miejsc pracy oraz mentalności, która każe ludziom pracować, bo tak zostali wychowani. Kult pracy zawsze ma ogromne znaczenie. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja, np. powiat boheński i miechowski cieszą się niskim bezrobociem, ponieważ leżą na trasie łączącej dwa duże miasta – Kraków i Tarnów. Często również ma miejsce sytuacja, gdzie osoby w regionach z dość wysoką stopą bezrobocia, wyjeżdżają do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia.

Jak widać na przykładzie danych pochodzących z urzędów pracy z województwa małopolskiego, jeśli ktoś chce znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie, nie będzie to stanowiło dla niego większego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top