skip to Main Content
Rozwój Gospodarczy Województwa Małopolskiego W Ostatnich Latach

Rozwój gospodarczy województwa małopolskiego w ostatnich latach

Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020, obejmowała kompleksowe działania, rozpisane w planach dla każdego powiatu i dużego miasta. Każdy ze szczegółowych planów zawiera podpunkt mówiący o rozwoju gospodarczym, mającym nastąpić przy wykorzystaniu obecnych zasobów regionu. To bardzo dobre podejście, świadczące o konieczności poszukiwania środków w swoim najbliższym otoczeniu.

Cele szczegółowe rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego

Jednym z głównych celów programu jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy i aktywności. Ma ona wykorzystywać kapitał intelektualny regionu oraz aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców. Również zasoby dziedzictwa regionalnego oraz zdobycze kultury  mogą przyczynić się do efektywnego odpoczynku oraz do rozsławienia regionu, co również przekłada się na rozwój gospodarczy.

Również rozwój miast i terenów wiejskich nie jest bez znaczenia. Dbając o dostęp mieszkańców do instytucji publicznych, rewitalizacja miast oraz wystawianie nieco lepszej oferty dla inwestorów, region powinien zanotować olbrzymi postęp do 2020 roku. Nie jest tu bez znaczenia również zachowanie relacji partnerskich we władzach województwa.

Back To Top