skip to Main Content
Praca W Województwie Małopolskim

Bochnia

Bochnia to drugie, obok Wieliczki, miasto województwa małopolskiego nierozerwalnie związane z przemysłem wydobywczym soli kamiennej. Bardzo ważną ze względów gospodarczych cechą Bochni jest jej strategiczne położenie pomiędzy dwoma głównymi miastami województwa – Krakowem i Tarnowem . Miasto jest siedzibą powiatu…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka jest niewielkim miastem, położonym w południowo-zachodniej części województwa, stanowiącym siedzibę powiatu suskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 27,6 km2 a liczba jego mieszkańców to 9,5 tysiąca. Charakterystyczną cechą Suchej Beskidzkiej jest jej położenie geograficzne w niewielkiej kotlinie na skraju Beskidu…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Nowy Sącz

Nowy Sącz jest trzecim co do liczby mieszkańców (84,3 tys. osób) i trzecim co do powierzchni  (57,6 km2) miastem w województwie małopolskim. Od centrum Krakowa oddalony jest około 70 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Nowy Sącz jest miastem…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Gorlice

Gorlice to miasto powiatowe, siedziba powiatu gorlickiego, położone we wschodniej części województwa małopolskiego. Od centrum stolicy województwa – Krakowa, Gorlice oddalone są o ponad 100 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Liczba ludności tego miasta to 28 tysięcy, a…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Zakopane

Zakopane wielu z nas kojarzy się z wypoczynkiem, turystyką i zimowym szaleństwem, stąd nic dziwnego że często określa się je mianem „zimowej stolicy Polski”. Funkcja tego miasta nie ogranicza się jednak jedynie do aspektów przyrodniczych i turystycznych. Zakopane, jako jedno…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Chrzanów

Powiat chrzanowski, należący do podregionu oświęcimskiego województwa małopolskiego cechuje się wysoką, jak na małopolski rynek pracy, stopą bezrobocia. Według danych GUS, na koniec stycznia 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 17%. Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni, a w strukturze wiekowej osób…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Wadowice

Wadowice (Praca Wadowice) są kolejnym, bardzo ważnym ze względów kulturowych, historycznych i religijnych miastem województwa małopolskiego. Miasto położone jest w zachodniej części województwa, 40 km w linii prostej od centrum Krakowa i leży na Pogórzu Śląskim, nad Skawą. Powierzchnia Wadowic…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Limanowa

Powiat limanowski, z siedzibą w mieście Limanowa jest drugim, zaraz po powiedzie dąbrowskim, powiatem województwa małopolskiego z najwyższą stopą bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do mieszkańców zdolnych do pracy wynosił aż 19,6%, czyli…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Oświęcim

Oświęcim jest czwartym pod względem liczby ludności miastem województwa małopolskiego. Jest on siedzibą najbardziej na zachód wysuniętego powiatu województwa – powiatu oświęcimskiego. Od centrum Krakowa miasto dzieli odległość 50 km w linii prostej. Geograficznie Oświęcim leży w centrum Kotliny Oświęcimskiej,…

czytaj więcej
Praca W Województwie Małopolskim

Proszowice

Proszowice położone są w północnej części województwa, w odległości 25 km od centrum Krakowa w kierunku północno-wschodnim, na prawym brzegu rzeki Szreniawy. Proszowice są siedzibą powiatu proszowickiego i regionalnym ośrodkiem handlu rolno-spożywczego. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w tym mieście wynosi…

czytaj więcej
Back To Top